เว็บสล็อตออนไลน์ ประกาศไล่คนรุก ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน

เว็บสล็อตออนไลน์ ประกาศไล่คนรุก ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน

ประกาศไล่คนรุก พื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ เว็บสล็อตออนไลน์ ป่าเลนคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ที่กันไว้สำหรับชาวเล 50 ไร่ ต้องออกพ้นพื้นที่ หลังพบมีทั้งชาวบ้าน เอกชน รัฐ บุกรุก

จากกรณีอธิบดีกรมป่าไม้ โดยการอนุมัติของรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ได้มีหนังสืออนุญาตให้จังหวัดภูเก็ต เข้าใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อประโยชน์ในการให้ชาวน้ำหรือชาวเล อยู่อาศัย ตามโครงการช่วยเหลือชาวน้ำหรือชาวเลจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไล่ที่ เพราะที่อยู่เดิมในขณะนี้บางส่วนเป็นที่ดินของเอกชน แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวเล กลับพบว่ายังไม่มีชาวเลเข้าไปอาศัยที่พื้นที่ดังกล่าวแม้แต่รายเดียว

ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของทางจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต ปรากฏว่า สภาพพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ปัจจุบันมีผู้บุกรุกเข้ายึดถือครอบครองใช้ประโยชน์ รวมทั้งปลูกสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อการใดๆ โดยไม่ปรากฏว่า มีเอกสารหลักฐานซึ่งแสดงสิทธิในการครอบครอง รวมทั้งสิ้น 34 ราย ในจำนวน 34 ราย พบว่า หน่วยงานของรัฐ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต และ บ้านพักเด็กและครอบครัว และ องค์กรเอกชน 1 แห่ง ได้แก่ มูลนิธิศุภนิมิต อีกทั้งมีราษฎรบางรายไม่ทราบว่า เป็นพื้นที่ที่ตนครอบครองอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์หรือไม่

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดได้ดำเนินการรังวัดสอบเขตและมีแนวเขตที่ชัดเจน และได้ดำเนินการออกประกาศจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งแจ้งให้อำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา จัดทำป้ายประกาศจังหวัดฯ เพื่อแจ้งผู้บุกรุกที่เข้ายึดถือครอบครองในพื้นที่ รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของ สินค้าบริการ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริวาร และงดเว้นการกระทำใดๆ ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองบางชีเหล้า – คลองท่าจีน

ล่าสุดทางจังหวัดภูเก็ตได้นำป้ายประกาศ ซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปติดประกาศแล้ว โดยมี เจ้าหน้าที่ บก.ควบคุมพล.ร.5 โดย ชป.รส.ร.25 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่มว.รส.ทรภ.3 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต อส.เมืองภูเก็ต เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรัษฎา เจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ป้องกันจังหวัดภูเก็ต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ร่วมดำเดินการ และดูแลความเรียบร้อย ในการเข้าติดป้ายประกาศจังหวัด เพื่อแจ้งให้ผู้บุกรุกที่เข้ายึดถือครอบครองในพื้นที่ รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของ สินค้าบริการ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริวาร และ งดเว้นการกระทำใดๆ ณ พื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยลงพื้นที่ในการติดป้ายประกาศจังหวัดฯ ทั้งหมด 6 จุด ซึ่งการเข้าดำเนินการในครั้งนี้ไม่มีการคัดค้านจากผู้บุกรุกแต่อย่างใด

จับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา และใบกระท่อม

ชุดชปส.สภ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับ ทหารชุดชป.รส.ร.25 จับกุมผู้ต้องหาพร้อยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา และใบกระท่อม เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม  นำโดย ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ นราศรี รองสวป.สภ.เมืองภูเก็ต ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร นำโดย พ.ท.สุรศักดิ์  พึ่งแย้ม รองผบ.ร.25 พัน 2 จับกุมผู้ต้องหาเกี่ยวกับยาเสพติด ประกอบด้วย

นายธเนศ หรือป๊อก แซ่ตัน อายุ 46 ปี  พร้อมด้วยของกลาง กัญชาแห้ง  น้ำหนักกัญชาประมาณ 520 กรัม และ กัญชาแห้ง จำนวน 7 ถุง น้ำหนักประมาณ 14.8 กรัม เครื่องชั่งพลาสติกแบบสปริง ยี่ห้อ Tiny สีแดง (แบบ 2 กิโลกรัม) จำนวน 1 เครื่อง กล่องพัสดุไปรษณีย์ (ขนาดประมาณ 30×20 ซม.) จำนวน 1 กล่อง (ระบุชื่อผู้ส่ง คมกริบ สืบพันธ์ ที่อยู่ 99/44 ม.3 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และระบุชื่อผู้รับ คุณราเชน ซักรีด ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยสามารถจับกุมได้ บ้านเช่าเลขที่ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต แจ้งข้อกล่าวหาว่า   “มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ( กัญชา ) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ”

รายที่ 2 นายอภิชาติ หรือแป๊ะ ควรคิด อายุ 45 ปี พร้อมด้วยของกลางคือ ยาไอซ์ จำนวน 4 ถุง น้ำหนัก 4.27 กรัม และน้ำหนัก 3.35 กรัม น้ำหนัก 0.38 กรัม น้ำหนัก 0.35 กรัม รวมน้ำหนักยาไอซ์ทั้งหมด ประมาณ 7.15 กรัม ยาบ้า น้ำหนักประมาณ 0.08 กรัม ถุงพลาสติกใส แบบปากกดปิดดึงเปิด สำหรับแบ่งบรรจุยาไอซ์  จำนวน 40 ถุง และ อุปกรณ์การเสพยาไอซ์  จำนวน 1 ชุด โดยสามารถจับกุมได้ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต แจ้งข้อกล่าวหาว่า   “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย, มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย”

รายที่ 3 นายวรากร หรือกร แซ่อึ๋ง อายุ 36 ปี  พร้อมด้วยของกลาง คือ ยาไอซ์ น้ำหนักประมาณ 0.05 กรัม ยาบ้า  ชนิดเม็ดกลมแบนสีส้ม ประทับตัวอักษร WY จำนวน 1 เม็ด เครื่องชั่งดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง และอุปกรณ์การเสพยาไอซ์  จำนวน 1 ชุด จับกุมได้ที่ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต  แจ้งข้อกล่าวหาว่า  “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาไอซ์,ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย”

รายที่ 4 นายวีระยุทธ หรือกร ชุมจันทร์ อายุ 30 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 34 ม.4 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และนายเกียรติศักดิ์ หรือไอซ์ เพชรไข่ อายุ 20 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 91 ม. 8 ต.พร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พร้อมด้วยของกลางคือ ใบพืชกระท่อม ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกใส สีขาวขุ่น จำนวน 24 มัด น้ำหนักประมาณ  4 กิโลกรัม ใบพืชกระท่อม น้ำหนักประมาณ 153 กิโลกรัม น้ำต้มใบพืชกระท่อม (ผสมเครื่องดื่มโค้ก) จำนวน 1 ขวด ปริมาตรบรรจุประมาณ 1,600 มิลลิลิตร เครื่องชั่งพลาสติกแบบสปริง ยี่ห้อ Nops สีเขียว (แบบ 3 กิโลกรัม) จำนวน 1 เครื่อง เงินสด  จำนวน 3,120 บาท สามารถจับกุมได้ที่ บ้านเช่า ซอยพะเนียงทุ่งคา อ.เมือง แจ้งข้อกล่าวหาว่า “ ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ( ใบพืชกระท่อม ) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย, ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 5 (น้ำต้มใบพืชกระท่อม)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย” เว็บสล็อต