UFABET

UFABET

เด็กรับใช้ยี่สิบห้าปี!

เด็กรับใช้ยี่สิบห้าปี!

ฝ่ายเอเชียแปซิฟิกเหนือ (NSD) ร่วมกับคริสตจักรทั่วโลกในการเฉลิมฉลองกระทรวงเด็กในฐานะแผนกอย่างเป็นทางการของการประชุมใหญ่สามัญ (GC) กระทรวงเด็กเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสมาเป็นเวลาหลายปี แต่ไม่ถึงปี 1995 ที่การประชุมใหญ่สามัญในเมืองอูเทรคต์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ คริสตจักรได้รับการโหวตอย่างเป็นทางการให้เป็นแผนกหนึ่งของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส  Dr. Linda Mei Lin Koh...

Continue reading...